TOOL LOL, THUÊ TOOL LIÊN MINH, AUTO LMHT, RIOT TOOL

tool.games đang chờ nhập 1 loại tool mới (an toàn hơn riot, rẻ như riot) nên sẽ rơi vào tình trang thiếu key. Mong AE thông cảm và chờ đợi!