Thông tin chuyển khoản Admin zlo.vn

Thông tin chuyển khoản Admin zlo.vn

1. Ngân hàng Vietinbank

 • Số tài khoản: 104003302646
 • Số in trên thẻ: 9704155242179366
 • Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Mạnh
 • Ngân hàng: Vietinbank
 • Chi nhánh: Thành phố Hòa Bình
 • Nội dung ghi: zlo – [số ID]
 • Chuyển khoản xong pm cho admin

2. Ngân hàng Vietcombank

 • Số tài khoản: 0821000185405
 • Tên tài khoản: NGUYEN THI KIM THOA
 • Ngân hàng: Vietcombank
 • Chi nhánh: Thái Nguyên
 • Nội dung ghi: zlo – [số ID]
 • Chuyển khoản xong pm cho admin

3. Ngân hàng Agribank

 • Số tài khoản: 3002205008870
 • Số in trên thẻ: 9704050703104765
 • Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Mạnh
 • Ngân hàng: Agribank
 • Chi nhánh: Huyện Đà Bắc – Hòa Bình
 • Nội dung ghi: zlo – [số ID]
 • Chuyển khoản xong pm cho admin

4. Tài khoản Viettel Pay:

 • Số tài khoản: 9704229292783797
 • Số điện thoại: 0384194304
 • Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Mạnh
 • Nội dung ghi: zlo – [số ID]
 • Chuyển khoản xong pm cho admin

5. Ví điện tử MOMO

 • Tài khoản nhận: 0973120287
 • Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Mạnh
 • Nội dung ghi: zlo – [số ID]
 • Chuyển khoản xong pm cho admin